Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Forskardagen 2011

Spännande eller skrämmande:

Hur ska HR organiseras idag och i framtiden?

 

 

Personalarbete i förändring

Personalavdelningens uppkomst och utveckling: Vilken riktning har personalarbetet fått på senare år? Har vi lyckats med det vi vill? Vad kan vi förutspå om HR-arbetet i framtiden?

 

Forskare och talare: Margareta Damm, forskare inom HRM och organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Presentation 

 

HR-transformation: Flipp eller flopp

HR-transformation kallas den organisationsförändring som många HR-avdelningar har genomdrivit på senare år, med en uppdelning av HR-arbetet på expertenheter, service centers och lokala HR Business Partners. Vilket resultat har förändringarna gett? Har HR-organisationen fått en starkare ställning? Har stödet till linjeorganisationen förbättrats? Eller har kritikerna fått rätt? Ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ger svaren.

 

Forskare och talare: Per Thilander, forskare inom HRM på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Presentation

 

Shared services ? inte bara för HR

Många organisationer har på senare år byggt upp så kallade shared service centers för att effektivisera stödverksamheter. Utvecklingen har inte bara skett inom HR utan även inom andra funktioner som till exempel ekonomi och kommunikation, och bygger till stor del på utökat IT-stöd. Vilka för- och nackdelar har denna utveckling för HR? Vad visar forskningen inom området?

 

Forskare och talare: Anders Boglind, forskare inom HRM på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Presentation

 

HR i projektorganiserade verksamheter: nya förutsättningar för framgång

Att driva verksamheten i projektform har blivit allt vanligare. Utvecklingen kräver emellertid en annan utformning av HR-stödet, och HR-organisationen, än konventionell linjeverksamhet. Pågående forskning vid Linköpings universitet ger nya inblickar i vad som ger framgång i denna allt vanligare typ av verksamhetsform.

 

Forskare och talare: Karin Bredin, forskare inom HRM vid Linköpings universitet
Presentation 
 

 

Organisering av ?tillfällig kompetens? när andelen fast anställda blir allt färre

Visstidsanställningar, projektanställningar och inhyrd personal blir allt vanligare. Hur påverkas HR-arbetet när HR allt oftare blir ?beställare? av kompetens? Och hur ska personalarbetet hanteras när organisationen inte är arbetsgivare eller bara tillfälligt är arbetsgivare?

 

Forskare och talare: Lars Walter, forskare inom företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Presentation 

 

?Business Oriented HR?, mycket snack och lite verkstad! Några stillbilder från internationell verksamhet

Per-Olof Nyquist har under 25 år i internationella organisationer arbetat som chef i olika linjebefattningar och i olika HR-befattningar företrädesvis på corporatenivå.

 

Talare: Per-Olof Nyquist, Chef för strategisk organisationsutveckling på Global Operations Clinical Nutrition & Pharma, Fresenius Kabi AB
Presentation
Presentation

 

Karriär inom HR

HR-yrket spretar iväg i allt fler riktningar och kan numera omfatta roller som HR-strateg, HR-expert, HR Business Partner och HR-konsult. Finns risk för inlåsning i vissa roller? Hamnar män i vissa roller och kvinnor i andra? Hur kan organisationer finna lämpliga karriärvägar för sina HR-specialister? Ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet lyfter fram teorier kring karriärer för att finna svar.

 

Forskare: Freddy Hällsten och Julia Brandl, forskare inom HRM på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Presentation
 


Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se