Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling

Kursledare: Therese Birnstingl, Sveriges HR Förening

Utvärderingar visar att chefer och medarbetare på alla nivåer tar större ansvar för sig själva, sitt uppdrag och sina relationer när de bemöts med ett coachande förhållningssätt. Den här utbildningen är för dig som vill använda professionella coachingverktyg i syfte att öka effektivitet, delaktighet och kreativitet i organisationen. Och för att öka din egen arbetsglädje!

Effekter av ett coachande förhållningssätt

Utvärderingar visar att chefer och medarbetare på alla nivåer tar större ansvar för sig själva, sitt uppdrag och sina relationer när de bemöts med ett coachande förhållningssätt. Vanligtvis ökar även glädjen och den positiva energin i arbetsmiljön samtidigt som stresskänslan minskar med professionell coaching. Delaktighet och kreativitet gynnas och du kan lägga mer tid på strategiskt personalarbete än på brandkårsutryckningar. 

Träning i professionell coaching kopplad till din arbetsvardag

Den här tredagarsutbildningen vänder sig till dig som jobbar med HR-frågor. Utbildningen utgår från samtalsstrukturen inom professionell coaching och dess elva kärnkompetenser. Den är praktiskt upplagd med fokus på de frågor och situationer som HR-arbetet innebär och knyter direkt an till din arbetsvardag. Korta teoripass varvas med diskussioner i gruppen: hur kan vi på daglig basis använda ett coachande förhållningssätt? Du får också träna på att coacha utifrån situationer i din egen arbetsvardag. Oavsett vilken nivå du arbetar på kommer du ha nytta av utbildningen och av att kunna använda coaching som ett strategiskt verktyg.

Dag 1 & 2

  • Coachingens syfte, grunder och definitioner
  • Samtalsstruktur som leder framåt, i spontana och planerade möten
  • Sätta mål och skapa handlingar som leder mot målen
  • Att lyfta och tydliggöra utan att bli kritisk och fördömande
  • Praktiska coachövningar och diskussioner 

Uppföljningsdag

  • Reflektion, diskussion och lärande av gruppens erfarenheter dag 1 och 2
  • Coachövningar – att leda möten och grupprocesser effektivt med coachande verktyg
  • Coaching som ett verktyg till mig själv: modell för självcoaching

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas och bidra till utveckling genom att arbeta både strategiskt och operativt med coaching.

Facilitator: Therese Birnstingl, Sveriges HR Förening 

Therese är personalvetare, professionell coach och samtalsterapeut. Hon har faciliterat coaching- och ledarskapsutbildningar inom privat näringsliv och offentlig sektor sedan 2006. Coachingutbildningen illustreras med exempel från Thereses egna erfarenheter som både chef och HR-ansvarig samt från tidigare faciliteringtillfällen och coachingsituationer.


Som medlem i Sveriges HR Förening har du 1000 kr rabatt på utbildningen så boka din plats redan idag!

Sveriges HR Förenings intyg för genomförd utbildning utfärdas.

 

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Therese Birnstingl
 

Therese Birnstingl

Datum:
10 okt 2017 - 06 nov 2017
Datum och tider
10 oktober kl. 09.30 - 17.30 
11 oktober kl. 08.30 - 16.30 
6 november kl. 09.30 - 16.30

För- och eftermiddagsfika
samt lunch ingår i utbildningspriset.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
IHM Business School
Warfvinges väg 39
112 51, Stockholm
 
Kontaktperson:
Tara Nabavi
Tel: 08-545 914 60
tara.nabavi@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se