Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Inställd! Själv- och medledarskap

Kursledare: Therese Birnstingl, Sveriges HR Förening

En viktig egenskap att besitta i syfte att vara en effektiv medledare eller ledare är att kunna leda sig själv. Denna utbildning ger dig ökad självinsikt och insikt i olika personlighetstyper, vilket är de grundläggande förutsättningarna för att vara en effektiv ledare.

Känner du till hur du kan rikta din uppmärksamhet för att få mer energi? Vet du hur du föredrar att hantera information och på vilka grunder du bedömer informationen? Hur kan din relation till dig själv och omvärlden förbättras genom frigjord energi och ökade resurser?

Utbildningen baseras på C.G Jungs typologi som bidrar till både självinsikt och insikten om att olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man ska jobba ihop för att tillsammans skapa bättre resultat. Detta kan uppnås genom att du i högre grad förstår dig själv och andra, nyttjar dina egna och andras resurser mer effektivt och lär dig hur du kan frigöra mer av din energi.

Under utbildningen jobbar vi med: 
 • Din personlighetstyp, dina styrkor, svagheter och utmaningar  
 • Din personlighetstyp i förhållande till andra  
 • Ditt sätt att kommunicera  
 • Ditt sätt att reagera och agera  
 • Egen reflektion och handlingsplan 

Efter utbildningen kommer du ha ökad självkännedom om:
 • Vart du fyller på din energi och hur du gör det 
 • Typ av information du uppmärksammar 
 • Hur du föredrar att fatta beslut  
 • Hur du förhåller dig till omvärlden 
 • Ditt beteendemönster och dina reaktioner  
 • Din kommunikationsstil och lärostil 

Detta kommer bidra till att du och ditt team kan jobba mer effektivt tillsammans, förbättrad kommunikation och konflikthantering, samt ökad chefs- och ledningsutveckling och karriärutveckling.

Målgrupp
Chefer och medarbetare, oberoende position, som vill öka självinsikt, handlingskraft och som vill bidra till organisationsutveckling. 
För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Therese Birnstingl
 

Therese Birnstingl

Datum:
13 nov 2017 - 13 nov 2017
Tider:
09:00 - 17:00
För- och eftermiddagsfika
samt lunch ingår i utbildningspriset.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
IHM Business School
Fabriksgatan 25
402 25, Göteborg
 
Kontaktperson:
Therese Birnstingl
Tel: 0702- 30 19 12
therese.birnstingl@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se