Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Inställd! Styrelsearbete för HR – Bli certifierad styrelseledamot!

Kursledare: Christer Ridström, StyrelseAkademien Sverige

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling, oavsett storlek, bransch eller organisationsform. Det här är utbildningen för dig som arbetar med strategisk HR på ledningsnivå och vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till verksamhetens ökade konkurrenskraft och värdetillväxt. Utbildningen gör dig till en certifierad styrelseledamot.

Målgrupp och förkunskaper
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med HR på högre nivå och kanske redan är styrelseledamot, eller på annat sätt har en relation till styrelsearbete. Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet. 

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med övriga deltagare och med erfarna lärare och styrelseproffs.
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap genom att du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter som vi sedan tillsammans diskuterar. 

Under utbildningen jobbar vi med: 

  • Rätt styrning - det du behöver veta om bolagsstyrning 
  • Sveriges aktiebolagslag, nya svensk koden för bolagsstyrning och andra länders bolagsstyrning 
  • Rollfördelningen ägare – styrelse – VD 
  • Rätt bemanning – valberedningen och styrelsens sammansättning 
  • Rätt inriktning - styrelsens förmåga att förstå sin roll och fokusera på rätt frågor 
  • Rätt arbetssätt – styrelsearbetets struktur och processbeskrivning runt styrelsesammanträdet 
  • Metoder för utvärdering av styrelser 

Efter utbildningen 
Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov för att erhålla Styrelseakademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter.

 

Facilitator: Christer Ridström 
Christer är styrelseledamot i StyrelseAkademien Stockholm samt utbildningsansvarig i StyrelseAkademien Sverige. Han är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus, och som den sanne entreprenören han är, initiativtagare till flera andra utbildningar och arrangemang inom StyrelseAkademien och andra utbildningsinstitutioner. 

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Christer Ridström
 

Christer Ridström

Datum:
30 aug 2017 - 31 aug 2017
Tider:
09:30 - 18:00
I utbildningspriset ingår dokumentation och litteratur.

För- och eftermiddagsfika samt lunch serveras under utbildningen.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
IHM Business School
Warfvinges väg 39
104 25, Stockholm
 
Kontaktperson:
Therese Birnstingl
Tel: 0702- 30 19 12
therese.birnstingl@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se