Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

När det värsta händer - arbetsrelaterad krishantering

Talare: Mattias Klawitter, Previa / Healthcare

Seminariet handlar om hur organisationen kan öka sin beredskap för arbetsrelaterade kriser och ge chefer bra stöd i hanteringen av dramatiska situationer när de väl inträffar.

 - Definition av arbetsrelaterade kriser

 - Regler och riktlinjer kring krishantering

 - Krisreaktioner och bemötande av drabbade

 - Krishandlingsplan och krisorganisation

 - Informationshantering och ledarskap i krishanteringen

Syftet med seminariet är att öka nyckelpersoners förståelse för arbetsrelaterad krishantering. Vi tänker vanligtvis att det värsta inte händer oss - men när det väl händer, så är organisationen så oerhört hjälpt av att det finns en fungerande krisberedskap. En bra krishantering medför inte bara positiva konsekvenser för drabbade individer eller grupper, utan ger också långsiktigt positiva effekter på medarbetarnas förtroende för sin organisation. Seminariet kommer att ge ökad förståelse för vilka situationer som kan definieras som krishändelser som kräver särskilt bemötande, hur detta bemötande kan se ut, hur en krishandlingsplan kan vara utformad och vad som är chefens ansvar i en krissituation både gentemot drabbade och övrig organisation. 

Mattias Klawitter är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Han har arbetat som psykolog sedan 1998, med erfarenhet från både offentlig vård och det privata näringslivet. Sedan 2007 har han varit ansvarig för tjänsten Krisstöd inom Falck Healthcare, idag en av Sveriges största leverantörer av akut krishantering.  

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Mattias Klawitter
 

Mattias Klawitter

Datum:
23 mar 2018 - 23 mar 2018
Tider:
08:00 - 10:00
Seminariet börjar 08:30 efter frukost och registrering
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
Elite Stadshotellet Luleå
Storgatan 15
Luleå
 
Kontaktperson:
Karin Krisch
Tel: 070-656 44 07
karin.krisch@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se