Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Inställd! Kompetensbaserad rekrytering – för ökad hållbarhet och genomslagskraft

Kursledare: Michael Wiander, Accelerating Sverige

Att rekrytera utan att förlita sig på magkänslan är viktigt och att felrekrytera kan bli en tidskrävande och kostsam process, men hur gör man en kompetensbaserad rekrytering som får genomslagskraft i verksamheten och vilka verktyg går det att använda?

Rekryteringsansvariga står i nuläget inför enorma utmaningar med att bedöma kompetensen hos kandidater som blir allt bättre i sina jobbansökningar med friserade CV:n och delvis spelade beteenden. Utmaningen blir än större med fler och fler mellanchefer som tar utökat HR-ansvar vid rekryteringar utan att ha tillräcklig kompetens. Detta kan leda till att magkänslan får styra
bedömningen och att en tydlig och utförlig kravprofil lätt uteblir. Utan den evidensbaserade kravprofilen som grund för rekryteringen ökar risken lätt för att urvalstester missbrukas eller används slentrianmässigt.


Fokus under utbildningen ligger på att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper i hur man tar fram en kompetensbaserad kravprofil och arbetar professionellt med urval:

• Kompetensbaserad kravprofil 
Att koppla kravprofilen till kritiska beteenden med stark förankring i tjänstens faktiska utmaningar samt att lära sig översätta önskade resultat till mätbara beteenden.

• Kompetensbaserat urval
Att mäta dessa kritiska beteenden på olika sätt, bland annat genom kompetensbaserad intervjuteknik och dess kopplingar till Big Five/Femfaktormodellen.

Efter utbildningen 
Deltagandet i utbildningen resulterar i ett diplom i ”Kompetensbaserad rekrytering”.
• Kompetensbaserad kravprofil 
• Kompetensbaserad intervju 
• Femfaktormodellen/ Big Five och kopplingar till kompetens och grunden för professionell personbedömning 
• Underlag för att bedöma olika urvalstesters påverkan på rekryteringen, välja ”rätt” sorts urvalstest 

För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som är rekryterande chef, HR-chef eller HR Business Partner. 

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Michael Wiander
 

Michael Wiander

Datum:
10 okt 2017 - 10 okt 2017
Tider:
09:00 - 17:00
För- och eftermiddagsfika samt lunch serveras under utbildningen.

Sveriges HR Förenings intyg för genomförd utbildning utfärdas.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
Sveriges HR Förening
Birger Jarlsgatan 34
114 29, Stockholm
 
Kontaktperson:
Therese Birnstingl
Tel: 0702- 30 19 12
therese.birnstingl@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se