Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

HR-ekonomi - värdet av motiverade medarbetare (skulle ägt rum 14 nov ställdes in)

Kursledare: Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet

HR-arbetet handlar till stor del om att förvalta investeringen i personal så framgångsrikt som möjligt. Det är medarbetarna, deras kompetens och agerande som avgör verksamhetens framgång. Utan personal – inga intäkter. För att koppla ihop HR-ekonomin med verksamhetens processer och övergripande mål behöver HR sätta ekonomiska värden på aktiviteter och strategier.

HR-ekonomiutbildningen innehåller förutom grunderna inom personalekonomi även hälsoekonomi. Tidiga förebyggande hälsoinsatser är normalt mycket mer lönsamma än sena rehabiliteringsinsatser, men inte alltid. Därför behöver vi sätta "kritiska värden" på möjliga effekter för att kunna bedöma rimligheten innan beslut tas.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är HR-ekonomi?
  • Personallivcykeln
  • Kalkyler och beslutskriterier
  • Effekter och "kritiska värden"
  • Relationen friskvård, arbetsmiljö och ekonomi
  • Beräkningsmodeller för potentiella vinster med hälsosatsningar

 

Efter utbildningen kommer du ha kompetens inom följande:

  • Ekonomiskt beslutsunderlag
  • Prislappar på HR-aktiviteter
  • Kalkylering för värde och kostnad av hälsoarbete
  • Kritiska värden och bedöma kostnadseffekterna


Facilitator
Anders Johrén civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bland annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Effektiv friskvård – lönsammare företag” och ”Personalresurser – ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”.

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Anders Johrén
 

Anders Johrén

Datum:
05 okt 2017 - 05 okt 2017
Tider:
09:00 - 17:00
För- och eftermiddagsfika
samt lunch ingår i utbildningspriset.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
Sveriges HR Förening
Birger Jarlsgatan 34
114 29, Stockholm
 
Kontaktperson:
Tara Nabavi
Tel: 08-545 914 60
tara.nabavi@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se