Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Coachande förhållningssätt inom HR (vad, hur och varför?)

Kursledare: Maria Polhage och Per Lundberg, Polhage & Lundberg

En kurs för dig som vill använda den professionella coachingens verktyg i HR-arbetet för att öka effektiviteten, delaktigheten och kreativiteten i organisationen - och din egen arbetsglädje

Från den här kursen åker du hem med praktisk kunskap i hur och till vilken nytta du kan agera coachande i HR-arbetet till vardags. Du har fått prova på att coacha, och vi gissar att du har upptäckt hur ganska enkla förändringar i ditt sätt att lyssna och ställa frågor får stora effekter.

Inom HR bör du inte alltid vara coach - men om du har ett coachande förhållningssätt och verktygen från den professionella coachingen, blir du skickligare på att locka fram varje individs bidrag och ansvar i de olika situationerna som jobbet med personalfrågor innebär. Utbildningen ger dig ett coachingverktyg som du kan använda inom HR.

Utvärderingar som vi gjort, inte minst inom HR-området, visar att chefer och medarbetare på alla nivåer tar större ansvar för sig själva, sitt uppdrag och sina relationer när de bemöts med ett coachande förhållningssätt. Dessutom är det väldigt roligt att upptäcka vad det leder till i dig själv och i människorna omkring dig när du agerar coachande. Vanligtvis ökar glädjen och den positiva energin i arbetsmiljön medan stresskänslan minskar.

Du kan leda möten framåt mot målet och ökar effektiviteten på det sättet. Delaktigheten och kreativiteten i organisationen ökar generellt, och du kan ägna dig åt mer strategiskt personalarbete än brandkårsutryckningar.

 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med HR-frågor och bygger på professionell coachings s.k. elva "kärnkompetenser" och samtalsstruktur. Den är mycket praktiskt upplagd med inriktning på deltagarnas egna frågor och situationer från ert HR-arbete i vardagen.  Korta teoripass varvas med diskussioner i gruppen - hur kan vi använda detta i personalarbetet? - och coachövningar som utgår ifrån era egna case. Du kan ha nytta och glädje av kursen oavsett på vilken nivå du arbetar.

 

Ur innehållet; teori varvas med diskussion/övningar:

Coachingens grunder och definitioner

Förutsättningar för konstruktiv kommunikation

Olika roller varav "coach" är en 

Syften med coaching/coachande förhållningssätt i HR

Lyssnandet och frågorna i coaching - hur gör man?

Medveten närvaro: en förutsättning

Samtalsstruktur (GROW) som leder framåt, i spontana samt planerade möten

Att stärka genom att ge coachande feedback

Hjärnan: introduktion till neuroledarskap, hur förändrar vi beteenden?

Grupper: Att leda möten o grupp-processer effektivt med coachande verktyg

Diskussioner om tillämpning inom HR-området

Coachövningar där ni provar verktygen på äkta case som ni har med er hemifrån

 

Kursledare: Maria Polhage och Per Lundberg, Polhage & Lundberg:

Maria är beteendevetare och HR-specialist och Pers bakgrund är inom ledarskap i näringslivet. Tillsammans har de utbildat i coachande förhållningssätt/ledarskap inom offentlig sektor och privat näringsliv sedan 2007. De har stor erfarenhet och många exempel inte minst från HR-funktioner som tränats i coachande förhållningssätt och delar med sig av exempel och storytelling för att inspirera dig där du är.

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Maria Polhage och Per Lundberg
 

Maria Polhage och Per Lundberg

Datum:
04 jun 2018 - 05 jun 2018
Tider:
4 juni 09:30-17:00
5 juni 08:30-16:00
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
Sveriges HR Förening
Birger Jarlsgatan 34, 6 tr
Stockholm
 
Kontaktperson:
Tobias Odervång
Tel: 070-8494954
tobias.odervang@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se